Category Archives: Công trình nhà gỗ Mít

Cây Mít rất gần với chúng ta, cây thường mọc ở vườn sau nhà, gỗ mít là loại gỗ được sử dụng để làm nhà gỗ, làm tượng phật, làm đồ thờ nhiều nhất. Gỗ Mít ta có màu vàng sáng, gỗ dẻo nhẹ hơn gỗ Lim.

Làm nhà gỗ bằng gỗ Mít